Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Предлагаме специализирана индивидуална подготовка за психолози от Нов Български Университет. 

Помощ за разработване на домашни работи по статистика, казуси по статистика за психолози, решаване на задачи по статистика за психолози. 

Подготовка за онлайн тестове и присъствени тестове по статистика за психолози от НБУ.

Фокусирана подготовка по статистика в наш офис или онлайн с висококачествена мултимедия.