Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

 

За Българските Студенти, които учат Висшето си Образование в

АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, БЕЛГИЯ, ИТАЛИЯ, ХОЛАНДИЯ,

ШВЕЙЦАРИЯ, АВСТРИЯ, ШОТЛАНДИЯ...

 

Системата за Висше образование в България и Европа е доста различна като начин на поднасяне на материала, начин на провеждане на подготовката, начин на изпитване и текущо оценяване. Съществува значителна разлика в темите, които се обхващат в учебния материал, учебните пособия и начина на поднасяне на материала на студентите.

Тези подробности носят сериозни трудности на българските студенти, които получават висшето си образование в Англия, Германия, Холандия, Белгия, Франция, Испания, Италия, Шотландия и др. Основните проблеми се пораждат още през учебната година, по време на преподаването на материала. Натрупват се много пропуски, стрес и невъзможност да се навакса темпото на състудентите, което понижава представянето, резултатите и ефективността на студента.

Имаме опит и много чуждестранни материали под формата на изпити, асаймънти, туториъли, мок екзамс, за качествена и задълбочена подготовка, с което да Ви помогнем да се справите с трудностите по съответния предмет и да подобрите знанията и представянето си по следните дисциплини:

 

 1. Висша математика,
 2. Статистика,
 3. Микроикономика,
 4. Макроикономика,
 5. Теория на вероятностите,
 6. Комбинаторика,
 7. Финанси,
 8. Quontitative Methods,
 9. Operations Management;
 10. Management,
 11. Business.

 

Работим не само по натрупване на нови знания, а се съсредоточаваме в начина, по който всеки отделен студент усвоява материала и специфичната терминология. Определяме индивидуална и конкретна програма за подготовка, която включва и специфични методи за мотивация, повишаване на ефективността и развиване на функционалност в употребата на знанията Ви в изпитен формат. Работим усилено в диалогична форма с Вас, с множество реални примери и многократно тестване на натрупаните знания.