Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ВИСША МАТЕМАТИКА ЗА СТУДЕНТИ.

Внимателно и спокойно обяснение от опитен преподавател на следните теми:

- Матрици и детерминанти, системи линейни уравнения, ранг на матрици, симплекс метод, транспортна задача, задача за назначенията, линейно оптимиране.

...

- Производни, Определен интеграл, Неопределен интеграл, Изспедване на функция, Намиране на екстремуми.

- Помощ за решаване на задачи, курсови проекти и онлайн тестове.