Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

КОРПОРАТИВНО ОБУЧЕНИЕ НА ФИРМЕН ПЕРСОНАЛ, СРЕДЕН И ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ - индивидуален подход към всяка отделна фирма и съобразяване с характерните за предприятието производство и екип.

 

Уважаеми Мениджъри,

 

Ако фирмата Ви има нужда от специализирано обучение на служителите, с цел повишаване на знанията и компетенциите на персонала в областта на статистика, икономика, управление, контрол, SPC, висша математика, е необходимо да се организира специализирано корпоративно обучение, спрямо Вашите индивидуални нужди.

 

За целта предлагаме обучение на място - в офис на Клиента, както и обучение на Вашия персонал в наш офис.

 

Може да изберете групово обучение на персонала или индивидуален подход. Работим успешно с висококачествена мултимедия с HD качество.

 

Обученията се провеждат на база запитване от клиента и при предварително разработена и съгласувана програма: теми, часове и брой обучаеми. 

 

Практиката на лидерите във всеки бранш е доказала, че най-добрата инвестиция е инвестицията в собствения персонал.