Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Пресмятане на детерминанти чрез елементарни преобразувания.

 

Върху детерминантата последователно се прилагат елементарни преобразувания с цел тя да бъде приведена към триъгълна форма, след което нейната стойност се определя. Разглеждаме следните елементарни преобразувания:

Смяна местата на два реда (стълба). При това преобразуване се променя единствено знакът на детерминантата.

Умножаване на един ред (стълб) с число и прибавянето му към друг ред (стълб). При това преобразуване стойността на детерминантата не се променя.

- Умножаване на даден ред (стълб) с число. При това преобразуване стойността на детерминантата се умножава с числото.