Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Студентите, които сега започват първи курс ще имат като предмет Висша математика 1 част и Висша математика 2 част.

Най-често се налага да изучават матрици, детерминанти, системи линейни уравнения, комплексни числа и полиноми, вектори, ранг на матрици, симплекс метод, транспортна задача, линейно оптимиране, графичен метод, задача за назначенията и др.

Другият вариант е да започнат от интегрално и диференциално смятане. Темите тук са проста и сложна производна, производна от по-висок ред, непосредствено интегриране, интегриране по части за неопределен интеграл, определени интеграли, интегриране по части за определени интеграли, изследване на фунция, намиране на локални екстремуми, асимптоти, инфлексна точка, графично изображение.

Ако и на Вас ви предстои предмет Висша Математика в Университета е добре да започнете с индивидуална подготовка още от самото начало и да вървите успоредно с темите, които ще се изучават в университета. Така неусетно и лесно ще се подготвите за сесията и изпитите по висша математика, за домашните, рефератите и тестовете по висша математика.

Предлагаме индивидуално подготовка по висша математика за студенти от България, Англия, Германия, Франция, Холандия, Белгия, Италия. Работим на Българси език и Английски език, в наш офис или дистанционно, където сте Вие. При нас получавате изцяло индивидуален план на подготовата, съобразен с Вашите възможности и потребности. Подготовката се води от опитен и спокоен преподавател с доказани резултати и много подготвени и доволни студенти.