Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

 

За Българските Ученици, които учат Средното си образование в

АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, БЕЛГИЯ, ИТАЛИЯ, ХОЛАНДИЯ ...

 

Системата за средно образование в България и Европа е доста различна като начин на поднасяне на материала, начин на провеждане на подготовката, начин на изпитване и текущо оценяване. Съществува значителна разлика в темите, които се обхващат в материала, учебните пособия и начина на поднасяне на материала на учениците.

 

Тези подробносто носят сериозни трудности на българските ученици, които получават средно образование в Англия, Германия, Белгия, Франция, Испания, Италия... Основните проблеми се пораждат още през учебната година, по време на преподаването на материала. Натрупват се много пропуски, стрес и невъзможност да се навакса темпото на съучениците, което понижава представянето, резултатите и ефективността на ученика.

 

Имаме опит и много чуждестранни материали за качествена, задълбочена подготовка по Математика, Висша математика, Статистика, Икономика, Теория на вероятностите, Комбинаторика, Quontitative Methods, Business, Operations Management, с което да Ви помогнем да се справите с трудностите по съответния предмет и да подобрите знанията и представянето си.

 

Работим не само по натрупване на нови знания, а се съсредоточаваме в начина, по който осъзнавате материала и специфичната терминология и определяме индивидуална и конкретна програма за подготовка, която включва и специфични методи за мотивация, повишаване на ефективността и развиване на функционалност в употребата назнанията Ви в изпитен формат. Работим усилено в диологична форма с Вас, с множество реални примери и многократно тестване на натрупаните знания.