Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Индивидуално обучение по висша математика за студенти от България и чужбина. Ако имате нужда от достъпни частни уроци по висша математика, преподаване от опитен и спокоен преподавател, чудески условия на работа и удобно място, моля заповядайте при нас за индивидуален урок по висша математика.

 

 1. Реални числа. Свойства.

2. Комплексни числа - действия. Формули на Моавър.

3. Полиноми. Действия с полиноми. Теорема на Безу. Правило на Хорнер.

4. Разлагане полином с комплексни коефициенти на множители.

5. Детерминанти. Свойства. Адюнгирани количества. Правило на Сарус.

6. Пресмятане на детерминанти от n–ти ред.

7. Матрици - видове, действия. Обратна матрица.

8. Системи линейни уравнения. Формули на Крамер.

9. Метод на Гаус за решаване на системи линейни уравнения.

10. Симплекс Метод, Транспортна задача, графичен Метод, задача за назначенията