Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Всеки студент, който се нуждае от подготовка за изпит по статистика, решаване на задачи по статистика, писане на курсова работа по статистика и посготовка за тестове и контролни по статистика може да се обърне към нас за индивидуална подготовка по статистика в наш офис или дистанционно ако учите в чужбина или друг град в България. Нашият стремеж е да осигурим на студента спокойна и разбираема подготовка, чудесни условия за провеждането на урока по статистика, опитен преподавател. 

 

СТАНДАРТНО ОТКЛОНЕНИЕ

Стандартното отклонение на извадковото разпределение на статистиката е стандартната грешка, която се изчислява по формула, която съдържа определени показатели като стандартно отклонение, корен квадратен от броя хора. От определението и от формулата изследователят си прави извод, че при по-големите извадки грешката ще е по-малка.

 

СТАТИСТИЧЕСКА ПРОВЕРКА НА ХИПОТЕЗИ - КРИТЕРИЙ НА СТЮДЪНТ

Когато е необходимо да се направи статистическа проверка на хипотези могат да се използват няколко критерия в зависимост от типа на задачата. Един от тези критерии е t-критерият. Той има емпирично значение, което се определя чрез използване на формула има и таблично значение, което се определя от съответната таблица за разпределение на Стюдънт и трябва да се определят равнището на значимост, степените на свобода и видът на алтернативната хипотеза. Този критерий се използва, когато извадката е малка.

 

ЦЕНТРАЛНА ГРАНИЧНА ТЕОРЕМА

Централната гранична теорема изяснява разположението, формата и разсейването на разпределението на извадката. Приложение на теоремата в практиката има, когато се налага да се даде оценка за това колко е близка стойността на сметнатата по извадка средна стойност до реалната стойност на популацията, но която не я знаем.

В бизнеса когато една фирма е производител на голяма партида продукти с различен брой и разпределени по няколко отделни разновидности се налага да се направи оценка на определено изследвано количество продукти, за да се провери дали те отговарят на необходимите средни критерии за продукта /форма, размер, тегло и т.н./

Също така ако една фирма има за задача да определи как да долови потребителските нагласи във възможно най-голяма степен и по този начин да предложи продукт, който ще се хареса на максимален брой потребители, нейните специалисти трябва да направят проучване и изчисление на определени параметри потенциалните си клиенти и как те да бъдат вложени в продукта за да бъде достатъчно желан от тях. За тази цел се използват свойствата на теоремата и формулите, които следват от тях.