Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Индивидуални Уроци по Статистика за Студенти - подготовка за изпити от редовна, поправителна и ликвидационна сесия. Помощ при изготвянето на домашни работи, курсови проекти, рвшаване на задачи по статистика. Индивидуален подход към всеки студент, внимателно обяснение на сложните задачи и теория.

Задачи за доверителен интервал и максимална грешка и стохастична грешка

 

1 Задача:

Случайна величина Х има разпределение N (m, 1). Известни са 36 наблюдения, като x=30. Намерете 95% доверителен интервал за m.

Решение:

Случайна величина Х има нормално разпределение със средно квадратично отклонение 1=σ и неизвестно математическо очакване m.

Гаранционният множител, тъй като броят на наблюденията е по-голям от 30 се определя по таблицата за стойностите на функцията при нормално разпределение (площите под нормалната крива). При възприета гаранционна вероятност 95 %, той възлиза на 1, 96, т.е. . 96,1=γz

Пресмятаме точността (ε) на оценката x: 33,069

Следователно търсеният доверителен интервал е:

[x- 0,33 ; x+ 0,33] = [30 - 0,33 ; 30 + 0,33] = [29,67 ; 30,33]

 

2 Задача:

 

Случайна величина Х има разпределение N (m, 1). Известни са 25 наблюдения, като x=30. Намерете 95% доверителен интервал за m.

Решение:

Случайна величина Х има нормално разпределение със средно квадратично отклонение 1=σ и неизвестно математическо очакване m.

Гаранционният множител, тъй като броят на наблюденията е по-малък от 30 се определя по таблицата за разпределението на Стюдънт (t-разпределение). При възприета гаранционна вероятност 95 % и степени на свобода 25 -1 = 24, той възлиза на 2,064, т.е. . 064,2=γt

Пресмятаме точността (ε) на оценката x 4128,05

Следователно търсеният доверителен интервал е:

[x- 0,4128 ; x+ 0,4128] = [30 - 0,4128 ; 30 + 0,34128] = [29,5872 ; 30,4128]

 

Изберете удобен ден и час и заповядайте при нас за индивидуален час по статистика!!!