Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Подготовка по Статистика за Студенти от България и Чужбина от специалности Мениджмънт, Управление, Администрация и Управление, Статистика за Психолози, Туризъм и др.

Индивидуални уроци за изпити, домашни, проекти, решаване на задачи по Статистика. Подготовка съобразена изцяло с личните потребности на Студента, гъвкав график на посещение.

Изберете удобен ден и час и запишете индивидуален урок на телефон 0877 10 3008 или нанашия уеб сайт www.i-edu.info

 

Ето част от темите, по които можем да Ви помогнем:

-       Тренд, Сезонни колебания, Циклични колебания, Случайни колебания,

-       Методи за изглаждане на динамични редове,

-       Видове Прираст, Метод на верижните средни и Метод на най-малките квадрати.

-       Проверка на Статистически Хипотези

-        Критерии за проверка на хипотези

-       Изборът на критерий за проверка на дадена хипотезата зависи от: Използвания статистически метод и показатели, които се сравняват. Пример при сравняване на средни аритметични, дисперсии, относителни дялове и др. се ползват различни критерии. Както и от естеството на променливите величини, които подлежат на обработка, т.е. дали променливите са количествени или категорийни (качествени) и вида на разпределението на признака: Параметрични, които се прилагат при количествени (интервално и пропорционално скалирани) признаци, когато предварително е доказано, че разпределението е нормално и непараметрични – прилагат се при качествени (номинално и рангово) скалирани признаци, а така също, когато разпределението на количествен признак не е известно или не е нормално.

 

Уроци по Статистика за Студенти от България и Чужбина – индивидуална подготовка за изпити и Изготвяне на Курсови проекти и домашни работи.