Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Подготовка за изпит по Микроикономика и Макроикономика за Студенти

 

За Студентите от България и Чужбина изпитите по Микроикономика и Макроикономика се оказват сериозна трудност, както и изготването на курсови проекти и домашни работи по Икономика. Изберете индивидуална подготовка при нас и ние ще направим индивидуален план спрямо вашите лични потребности и възможности – www.i-edu.info.  

Ето част от темите, по които можем да Ви помогнем:

 

Съвършена конкуренция в краткосрочен период

Това е по-скоро теоретичен модел, който е много трудно достижим вреалната практика. Неговите основни характеристики са следните: цената за отделната фирма е външен фактор, отфелната фирмата не може да определя цената, тя може да променя само обема на производството си, като при това е в състояние да реализира всеки обем по текущата пазарна цена съвършено еластична крива на търсенето.

Много важен е въпросът за оптималното поведение на фирмата при съвършена конкуренция, т.е.  какъв обем на производството да избере фирмата, за да максимизира печалбата – следва се правилото, че фирмата максимизира печалбата си като установи производството си на равнище, при което маржиналният приход от последната продадена единица стане равен на маржиналните разходи за нейното производство или MR = AR = P.

При тези условия фирмата съвършен конкурент максимизира печалбата си като произвежда обем, при който маржиналните разходи станат равни на цената, или MC = P.

 

Уроци по Микроикономика и Макроикономика за Студенти от България и Чужбина – индивидуална подготовка за изпити и Изготвяне на Курсови проекти и домашни работи.