Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Индивидуални уроци за Студенти от България и Чужбина за изпити по Висша Математика

За Студентите от България и Чужбина изпитите по Висша Математика се оказват сериозна трудност, както и изготването на курсови проекти и домашни работи по Висша Математика. Дългите години работа и многото успешно подготвени студенти ни дават опит и разбиране как да се проведе спокойна и успешна подготовка и да се постигнат добри резултати. Изберете индивидуална подготовка по Висша Математика при нас и ние ще направим индивидуален план спрямо вашите лични потребности и възможности – www.i-edu.info.  

Ето част от темите, по които можем да Ви помогнем:

 

1.       Неопределен Интеграл:

-          Таблица и неопределените интеграли и непосредствено интегриране.

-          Интегриране чрез внасяне на знака зад диференциала.

-          Интегриране по части.

-          Интегриране чрез смяна на променливите.

-          Интегриране на дробно рационанлни функции.

-          Интегриране на рационални функции.

 

2.       Определен интеграл – приложения:

-          Връзка между определен и неопределен интеграл.

-          Лице на равнинна фигура.

-          Дължини на дъги от равнинни линии.

-          Обем на тяло.

-          Лице на ротационна повърхнина.

 

3.       Математически анализ:

-          Редица и граница на функция;

-          Функция на една променлива;

-          Обратна функция и хиперболични функции.

-          Граница на функция и непрекъснатост, монотонност, вдлъбнатост, изпъкналост на функция;

-          Екстремуми на функция.

-          Производна и диференциал на функция на една променлива.

-          Теорема на Рол, теорема на Лагранж, теорема на Коши.

-          Формули на Тейлор и Маклорен.

-          Теорема на Лопитал.

-          Инфлексна точка на функция, асимптота на функция.

-          Изследване на функция и построяване на графиката й.

 

Уроци по Висшата Математика за Студенти от България и Чужбина – индивидуална подготовка за изпити и Изготвяне на Курсови проекти и домашни работи по Висшата Математика.