Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Индивидуална подготовка за Студенти учещи в Чужбина

 

 

Предлагаме специализирана подготова за Студенти, които учат в Германия, Англия, Холандия, Швейцария, Италия ...

 

Начина на преподаване и начина на изпитване в Европейските университети се различава от начина на изпитване в България. Това налага и подготовката да е по-различна и съобразена с изискванията за съответния чуждестранен университет. 

През годините сме натрупали опит при подготовката на студенти от чуждестранни университети и разполагаме с разнообразие от материали на хартиен и електронен носител, тестове, изпити и проекти по различните дисциплини - Статистика, Висша математика, Микроикономика, Макроикономика, Финанси, Теория на вероятностите и др.

 

За улеснение при подготовката на нашите студенти използваме интерактивен подход и качествена мултимедия. Работния процес е в диалогична форма със студента, тъй като по този начин ефективността на подготовата е по-висока, а знанията по-трайни и осъзнати.