Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

За Студентите, които имат затруднения с разбирането на теорията и задачите по Теория на Вероятностите, предлагаме ондивидуална помощ за подготовка за Изпити от редовна и поправителна сесия, решаване на домашни, подготовка за контролни и тестове. Изберете индивидуални уроци по комбинаторика и теория на вероятностите на телефон 0877 10 3008 и www.i-edu.info

 

Комбинаториката

Комбинаториката е дял от математиката, в който се изучават въпросите за избора и групирането на елементите на дадено множество според определено правило. Комбинаторни съединения се наричат различните групи, които могат да се образуват от елементите на едно множество на базата на определено правило. Естеството на елементите може да бъде цифри, букви, предмети и т.н. няма пряко отношение за самото групиране.

Различните съединения от елементите се различават помежду си по самите елементи, които те съдържат или по разположението им. Различават се съединения с повторение и съединения без повторение. Множествата са крайни и безкрайни.

Пермутации

Пермутации се наричат съединенията, всяко от които съдържа всички елементи на дадено множество, като се различават помежду си само по местата на елементите.

Вариации

Вариации на n елемента от к-ти клас се наричат съединения, всяко от които съдържа к елемента и се различават едно от друго или по местата на елементите, или по самите елементи.

Комбинации

Комбинации на n елемента от к-ти клас се наричат съединения, всяко от които съдържа точно к елемента от n-те елемента на дадено множество, като отделните комбинации се различават една от друга поне по един елемент.

 

В следващите ни статии очаквайте материали за комплексни числа, полиноми, Матрици, детерминанти, обратна матрица, ранг на матрица, симплекс метод, транспортна задача, графичен метод при линейното оптимиране и др.

Изберете индивидуални частни уроци по висша математика при нас. Успех!