Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Подготовка за изпит по Висша Математика първа част – основни теми

В повечето специалности в университетите в България и чужбина се изучават предимно първа и втора части на Висшата Математика. Изпитите по Висшата Математика се оказват сериозна трудност за студентите, както и изготването на курсови проекти и домашни работи по Висшата Математика. Дългите години работа и многото успешно подготвени студенти ни дават опит и разбиране как да се проведе спокоина и успешна подготовка и да се постигнат добри резултати. Изберете индивидуална подготовка по Висшата Математика или групова подготовка по Висшата Математика при нас и нашите специалисти ще направят индивидуален план спрямо вашите лични потребности и възможности – www.i-edu.info и 0877 10 3008.

 

1.       Математически анализ:

-          Редица и граница на функция; функция на една променлива; обратна функция; хиперболични функции.

-          Граница на функция и непрекъснатост, монотонност, вдлъбнатост,изпъкналост на функция; екстремуми на функция.

-          Производна и диференциал на функция на една променлива.

-          Теорема на Рол, теорема на Лагранж, теорема на Коши.

-          Формули на Тейлор и Маклорен.

-          Теорема на Лопитал.

-          Инфлексна точка на функция, асимптота на функция.

-          Изследване на функция и построяване на графиката й.

 

2.       Неопределен Интеграл:

-          Таблица и неопределените интеграли и непосредствено интегриране.

-          Интегриране чрез внасяне на знака ха диференциала.

-          Интегриране по части.

-          Интегриране чрез смяна на променливите.

-          Интегриране на дробно рационанлни функции.

-          Интегриране на рационални функции.

 

3.       Определен интеграл – приложения:

-          Връзка между определен и неопределен интеграл.

-          Лице на равнинна фигура.

-          Дължини на дъги от равнинни линии.

-          Обем на тяло.

-          Лице на ротационна повърхнина.

Уроци по Висшата Математика за Студенти, индивидуалниуроци по Висшата Математика, групови уроци по Висшата Математика, курсови проекти и домашни работи по Висшата Математика, подготовка за изпити по Висшата Математика.