Български | English
 

 

 

 

 

За контакти: 

0877 / 10 30 08

 
 
 
 

Индивидуално и групово обучение по Статистика за Студенти

www.i-edu.info 

 

Урок 2 за Проверка на Статистически Хипотези

Отхвърлянето на нулевата хипотеза означава, че се приема алтернативната хипотеза H. При всяко решениe съществува известна вероятност за грешка. Отхвърлянето на нулевата хипотеза H0, когато тя всъщност е валидна представлява грешка, която се нарича грешка от първи род, а приемането на нулевата хипотеза H0, когато тя всъщност не е валидна представлява грешка, която се нарича грешка от втори род.

И двата вида грешки са нежелани следствия от решението на изследователя. Тук обаче следва да се има предвид, че поради важни причини от предметно и техническо естество, грешката от първи род представлява в много по-висока степен нежелано последствие, като основните причини за такова състояние на нещата са две.

Първата причина се състои в това, че в болшинството от случаите целта на изследователят е да докаже съществуването на някакъв ефект, което технически се състои в решението за отхвърляне на нулевата хипотеза H0, а при такова действие ни заплашва единствено грешка от първи род.

Втората и на практика по-важна причина се състои в това, че самата теория на проверка на статистически хипотези е технически пригодена да контролира по елементарен начин вероятността за грешка от първи род, докато контрола на грешката от втори род представлява сложна и трудно обозрима математическа цел.

 

Подготовка съобразена изцяло с личните потребности на Студента, гъвкав график на посещение. Изберете удобен ден и час и запишете индивидуален урок на телефон 0877 10 3008.